Skip to content

Category: DEFAULT

Wrth Edrych Yn Ol - Hergest - Y Llyfr Coch (CD)

9 thoughts on “ Wrth Edrych Yn Ol - Hergest - Y Llyfr Coch (CD)

  1. Y Llyfr Coch (Casgliad) Hergest. Available in kHz / bit AIFF, FLAC audio formats Cân Elgan Hergest. O'n Hamgylch Hergest. Nos Da i chi Gymry Hergest. Wrth edrych yn ôl Hergest. Adferwch y Cymoedd Hergest. Myned Adref Hergest. Glanceri When you listen to music on.
  2. Yn ystod haf , ymunodd Hergest gyda Sidan, Ac Eraill, Heather a Cleif Harpwood i berfformio ‘Nia Ben Aur’ yn Eisteddfod asmaliralindtansedesucmonsrity.coiwyd ‘Glanceri’, record hir gyntaf Hergest yn Stiwdio Gwernafalau, gyda chymorth John a Charli, Geraint Griffiths ac Arfon Wyn. Fel triawd y buont yn perfformio nes i Derec ail-ymuno yn niwedd
  3. Wrth edrych yn ôl ar yr haf, ry’n ni’n ymfalchïo, ac yn diolch i chi fel tiwtoriaid am eich cefnogaeth wrth sicrhau presenoldeb mewn digwyddiadau ledled Cymru. Ymwelodd nifer fawr o ddysgwyr â stondin Shwmae Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, a bu posteri mawr, yr hysbyseb.
  4. Blog. Tair wythnos olaf y Pedwar Llyfr. Heb ei gategoreiddio / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd Ymhen tair wythnos, ar 15 Mawrth , bydd arddangosfa’r Pedwar Llyfr: eiconau Cymraeg ynghyd yn cau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn fuan wedyn, dychwelir Llyfr Coch Hergest i Loegr, ac yn ôl i storfeydd Llyfrgell Bodley, Rhydychen.. Tros y chwe mis diwethaf, bu’r Llyfr Coch.
  5. Llyfr Coch Hergest; llyfr cofnodion; llyfr bach in English cy Derbynion ni lyfr bach yn cynnwys 52 o wersi i’w ddefnyddio yn yr ysgol honno. jw en We also received a booklet with 52 lessons that we would use in the school. a plîs darllenwch y llyfr bach glas yma.
  6. Cerddoriaeth Gymreig o Gymru gan gwmni recordio Sain. Welsh Music from Wales from Sain Records.
  7. Wedi'r seremoni dywedodd enillydd y fedal Ryddiaith, Rhiannon Ifans: “Roedd o’n anrhydedd mawr –ddaru fi fwynhau o, ac ro’n i wrth fy modd roedd [y seremoni] yn urddasol iawn, ond yn.
  8. Sep 29,  · Ar y llaw arall, mae’n werth cofio fod Gramadeg John Davies, Mallwyd (ac iaith y Beibl), y mae Syr John yn ei gefnogi yn ddisgrifiad o iaith oedd yn hen ffasiwn a braidd yn ‘farddonllyd’ hyd yn oed yn yr 17 eg ganrif pan luniwyd y Gramadeg. Un o ganlyniadau anffodus holl astudiaethau Syr John o’r gweithiau hynny (gwaith y beirdd a John.
  9. Digwydd y chwedl honno yn Llyfr Coch Hergest (llsgr. Coleg yr Iesu , Llyfrgell Bodley, Rhydychen, a gopïwyd rhwng a c. ), ond nid oes tystiolaeth iddi gael ei chynnwys yn y Llyfr Gwyn. Testunau crefyddol a chwedlau a addaswyd o ieithoedd eraill a geir yn llsgr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *